سبو جایی است برای مرور زیباترین ابیات از چیره دست ترین و نام آورترین طوطیان شکرشکن پارسی

saboo

با کلیک کردن روی عنوان هر تک بیتی (نام شاعر) به صفحه تک بیتی رفته و آن را در قالبی زیبا مشاهده خواهید کرد .

حمید مصدق

به باد سست نهاد اعتماد شاید کرد
به یار سست نهاد اعتماد؟ ای فریاد …

رهی معیری

به جان شرمنده ی لطف توایم ای چرخ بازیگر
که با آزارِ خود بیزار از دنیا کنی ما را

رهی معیری

بودم هوس که کُشته شوم زیر تیغ دوست
دردا که او نکشت و کُشد این هوس مرا

رهی معیری

بازآ که سنگ خاره و گل خنده می‌کنند
بر سست عهدی تو و بر سخت جانیم

رهی معیری

به غیر از دل که چون جان داردش دوست
ندیدم کس پرستد دشمنش را

رهی معیری

بی من تو چگونه ای؟ ندانم اما
من بی تو در آتشم ، خدا داند و من

رهی معیری

به عشق کوش اگر حاصل از جهان طلبی
که زندگانیِ بی عشق زندگانی نیست

رهی معیری

برون نمی‌رود از خاطرم خیال وصالت
اگر چه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت

رهی معیری

به من بفروش ناز ای تازه گل چندان که می‌خواهی
که تا جان و دلی دارم ، من و نازت خریدن ها

رهی معیری

بر من از بیداد گردون صبح شادی شام غم شد
چون کنم ؟ گر صبح و شام از گردش گردون ننالم

آرشیو تک بیتی ها