سبو جایی است برای مرور زیباترین ابیات از چیره دست ترین و نام آورترین طوطیان شکرشکن پارسی

saboo

حمید مصدق

اگر تو باز نگردی
امید آمدنت را به گور خواهم برد

حمید مصدق

از تو می‌گیرد وام
هر بهار این همه زیبایی را

رهی معیری

ای که پس از هلاک من ، پای نهی به خاک من
از دل خاک بشنوی ، ناله ی دردناک من

رهی معیری

از فتنه پریشان نشود هر که پناهی
در سایه ی گیسوی پریشان تو گیرد

رهی معیری

اگر زمانه به نام تو افتخار کند
تو در زمانه نکن فخر جز به نام پدر

رهی معیری

از غم آغوش او هر شب هم آغوش تبم

رهی معیری

از دلِ افسرده جز افسرده دل آگاه نیست
آن‌که داند وحشتِ شبهای تار من تویی

رهی معیری

ای دل به سردمهری دوران صبور باش
کز پی رسد بهار چو پاییز بگذرد

رهی معیری

ای دل ببین که دلبر دشمن نواز ما
با دوست بهر خاطر دشمن چه می‌کند

رهی معیری

ای دوست ، روز و شب ز تو فریاد می‌کنم
با آن که نیست غیر تو فریادرس مرا

آرشیو تک بیتی ها