بیدل دهلوی

جز ما نتوان یافت کسی را بَتَر از ما

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی