بیدل دهلوی

دین به دنیا مفروشید که دنیا دنیاست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی