بیدل دهلوی

می‌روم از خویش در هر جا که می‌خوانی مرا

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی