بیدل دهلوی

ما را به غم عشق همان عشق علاج است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی