بیدل دهلوی

یار در آغوش و نامِ او نمی‌دانم که چیست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی