بیدل دهلوی

آن کس که بگذرد ز خم زلف یار کیست؟

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی