حافظ

سخنِ عشق نه آن است که آید به زبان

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی