حافظ

سر و زر و دل و جانم فدایِ آن یاری
که حقّ صحبتِ مهر و وفا نگه دارد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی