حافظ

عشق‌بازی را تحمّل باید ای دل ، پای دار

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی