حافظ

گرچه یاران فارغند از یادِ من
از من ایشان را هزاران یاد باد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی