حافظ

گَرَت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سرِ رشته تا نگه دارد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی