حافظ

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار که کِشت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی