حافظ

مستم کن آنچنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه‌ی خیال که آمد کدام رفت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی