حافظ

من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی