حافظ

من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
او خود گذر به ما چو نسیمِ سحر نکرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی