حافظ

نسبتِ دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی