حافظ

اگرچه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را
به عالَمی نفروشیم موئی از سرِ دوست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی