حافظ

هر آنکه رویِ چو ماهت به چشمِ بد بیند
بر آتشِ تو به جز جانِ او سپند مباد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی