حافظ

هر کس که دید رویِ تو بوسید چشمِ من

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی