حافظ

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی