حافظ

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی