حافظ

بیار باده که بنیادِ عمر بر باد است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی