حافظ

بیا که با سرِ زلفت قرار خواهم کرد
که گر سَرَم برود برندارم از قَدَمَت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی