حافظ

تکیه بر عهدِ تو و بادِ صبا نتوان کرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی