حافظ

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی