حافظ

دیدی که یار جز سرِ جور و ستم نداشت
بشکست عهد و ز غمِ ما هیچ غم نداشت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی