حافظ

در تابِ تو به چند توان سوخت همچو عود
مِی ده که عمر در سرِ سودایِ خام رفت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی