حافظ

در زلفِ چون کَمَندش ای دل مپیچ کآنجا
سرها بریده بینی بی جُرم و بی جنایت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی