حافظ

در پاش فتاده‌ام به زاری
آیا بوَد آن که دست گیرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی