حافظ

دلم جز مهرِ مَه‌رویان طریقی برنمی‌گیرد
ز هر در می‌دهم پندش ولیکن درنمی‌گیرد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی