حافظ

رازی که برِ غیر نگفتیم و نگوئیم
با دوست بگوئیم که او محرمِ راز است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی