حافظ

راهی‌است راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آن‌که جان بسپارند چاره نیست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی