حافظ

ز گریه مردمِ چشمم نشسته در خون است
ببین که در طلبت حالِ مردمان چون است

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی