حافظ

زان یارِ دلنوازم ، شُکریست با شکایت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی