حسرت همدانی

غم بیرون ز شمارت بشمارم همه عمر

داوریها به تو در روز شمارست مرا

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی