حسرت همدانی

حاصل عمرم تو بودی بی تو نیست

حاصلی زین عمر بی حاصل مرا

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی