حسرت همدانی

گرنه از بهرِ نثارِ ره یار است مرا

جانِ شیرین به کف از بهرِ چه کار است مرا

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی