رشحه

دلم شکستی و عهد تو سنگدل نشکستم

ز من بریدی و مهر از تو بی‌وفا نبریدم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی