رشحه

اگر چه سست بود عهد نیکوان اما

به سست عهدیت ای مه ندیدم و نشنیدم

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی