رهی معیری

شب این سرِ گیسوی ندارد که تو داری
آغوشِ گل این بوی ندارد که تو داری

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی