رهی معیری

گفتم که بعد از آن همه دلها که سوختی
کس می‌خورد فریبِ تو؟ گفتا : هنوز هم!

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی