رهی معیری

هر چند که موری به کم‌آزاریِ ما نیست
آزار دهد هر که تواند دلِ ما را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی