رهی معیری

ای خوشا آن کس که آزاد آمد و آزاد رفت

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی