رهی معیری

دل با من و جان بی تو ، نسپاری و بسپارم
کام از تو و تاب از من ، نستانم و بستانی

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی