رهی معیری

دل را پی آن ماه فرستم به صد امّید
ای وای به من گر رود و باز نیاید

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی