سعدی

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم

به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی