سعدی

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اوّل شب، درِ صبح باز باشد

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی