سعدی

بیچاره کسی که از تو بُبرید

آسوده تنی که با تو پیوست

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی