سعدی

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود

وآن چنان پای گرفته‌ست که مشکل برود

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی